Pri krátkodobom užívaní kyslíka neexistujú žiadne riziká ani vedľajšie účinky. American Lung Association (Americká Organizácie) vyhlásila, že dýchanie kyslíka z kyslíkového baru, ktoré nie je dlhšie ako 30 minút (za jedno sedenie v kyslíkovom bare), nemá žiadne škodlivé účinky a neexistuje dôkaz, že by kyslík používaný v baroch mohol byť nebezpečný pre zdravie človeka. Zariadenie Oxygenic Oxybary je bezpečné, prospešné a zdravé! 

Upozornenie: V lekárskej komunite existuje menší počet lekárov, ktorí ponúkajú svoje názory na Oxybary ako na kyslíkovú terapiu a na bezpečnosť dlhodobej kyslíkovej liečby. Neexistuje dôkaz, že by kyslík používaný v baroch mohol pre zdravého človeka predstavovať akékoľvek zdravotné riziká. Oxybary už existujú cez 8 rokov a sú populárne v niekoľkých krajinách; milióny ľudí po celom svete už zažili kyslíková sedenie a nevyskytol sa ani jeden prípad poškodenia zdravia alebo súdneho procesu. Oxybary ale nie sú určené na liečbu, prevenciu ani diagnostike žiadneho ochorenia.