Oxybary poskytujú veľmi vysoké ziskové marže. Vlastníka kyslíkového baru stojí náklady prevádzky baru asi 0,02, - EUR na jedno SEDENIA, ktoré zahŕňa arómu, elektrinu a kyslík (nie zúčtovať práca, pretože je to premenná). Priemerné sedenie stojí spotrebiteľa 2, - EUR za 10 minút, takže majiteľovi zostane 1,98, - EUR ZISK na jedno sedenie alebo na jedného zákazníka! To je dôvod, prečo sú Oxygenic Oxybary tak populárne ako príležitosť na podnikanie. S nízkymi počiatočné náklady možno jednoducho dosaáhnout vysokých ziskových marží. A koľko že si teda môžete zarobiť? ... Žiadne hranice prakticky neexistujú.