NIE! A existuje preto niekoľko dôvodov: 

A. Odvetvie kyslíkových barov je odvetvie rýchlo rastúce a ako také má ceny, ktoré neustále kolísajú. Keby ste podpísali dohodu, budete zaviazaní vysokými cenami danej firmy a môžete dopadnúť tak, že vás to bude stáť desaťtisíce za mesiac! 

B. Podpis zmluvy alebo licenčné dohody nakoniec zbavuje firmu jej povinnosti poskytovať vám nepretržitý prvotriedny zákaznícky servis. 

C. Keď podpisujete licenčnú dohodu, mala by mať verejnosť určité povedomie o značke danej firmy. Ak bežný človek firemnú značku nerozpozná, potom je stratou peňazí žiadať o licenciu. Musíte sa spýtať sami seba, prečo táto firma chce, aby sme podpísali zmluvu? Podpisom zmluvy alebo licenčné dohody sa spotrebiteľ zrieka svojich práv. 

** Oxygenic vás nikdy nebude žiadať o podpis zmluvy alebo vám účtovať predvádzanie značky Oxygenic. Oxygenic ponúka našim zákazníkom balíky s obchodnými príležitosťami, ktoré vás v skutočnosti povzbudzujú, aby ste si založili vlastnú značku.Pomáhame vám v tom ponukou na zákazku šovaných značiek na vašom zariadení a marketingových materiáloch! Oxygenic má interný marketingový personál, ktorý vytvára logá, webové stránky, marketingový materiál a oveľa viac.