Používame tiché kyslíkové generátory, nie vysokotlakové kyslíkové bomby, takže náš produkt je úplne bezpečný, pretože kyslík sa nikde neskladuje. Máme k dispozícii informácie týkajúce sa bezpečného zaobchádzania so zariadením, ktoré môžu byť zaslané priamo osobe, zodpovednej za bezpečnosť danej akcie. Naše zariadenie už bolo schválené a prevádzkované na rôznych miestach po celej Českej i Slovenskej republike.