Každá cena prenájmu sa líšia podľa miesta, trvanie, podľa toho aké sa používa zariadenia atď U extended road shows au opakovaných prenájmov nášho Oxygenic Oxybary sú dostupné aj cenové zľavy. Pre viac informácií, ceny a dostupnosť nás prosím kontaktujte.